TalkRadio start met TOKSJO

Na meer dan 20 jaar afwezigheid (en anderhalf jaar mediastage) heeft TalkRadio de vorm gevonden die als praatradio platform past binnen de huidige maatschappij. De nieuwe basis van het platform, Live Recorded Podcasts! Dit zijn samenvattingen van gesprekken die gevoerd worden vanuit het communicatiespel TOKSJO.

Tafelgesprekken waarin vanuit positivisme en oprechtheid gezocht wordt naar de basis van overtuigingen. Wat heeft iemand gebracht waar hij of zij staat en hoe hij of zij denkt is van vele factoren afhankelijk. Talkradio is overtuigd, dat wanneer je deze factoren niet laat horen het beeld van iemands mening of overtuiging nooit compleet is en enkel leidt tot veroordeling.

Het communicatiespel TOKSJO staat ook centraal bij de samenwerking voor de 100 van…
Een initiatief waarbij we 100 autonome inwoners van een gemeente in beeld en met elkaar in contact brengen om de schoonheid van diversiteit te bespreken. TalkRadio is open, eerlijk en voor iedereen toegankelijk.

TalkRadio is een podium voor media makers en nieuwe ondernemers.