Antroposofische Levensfases

In het spel Toksjo wordt de periode waarover de vraag gesteld wordt bepaald door de kaart: Van Ei tot Heilig. 10 kaartjes die allemaal een bepaalde levensfase vertegenwoordigen. Ieder kaartje staat voor zeven jaar een onderverdeling die bekend is uit de antroposofie. In dit artikel lees je meer over de achtergronden van deze verdeling.

Antroposofie is een spirituele filosofie en occulte wetenschap gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner, die het bestaan postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het bewustzijn. Bron: Wikipedia

De tijdsgeest het verleden, het heden of de toekomst worden bij Toksjo bepaalt door de kaarten uit de serie Van Ei tot Heilig. Deze serie bevat 10 kaarten met elk een levensperiode van 7 jaar iedere kaart zijn eigen fase. De  10 antroposofische fasen van het leven. De antroposofische fasen van het leven beginnen bij je geboorte. Zodra je 7 bent kom je in de volgende fase terecht. Zodra je de leeftijd van 63 hebt bereikt begint de 10e en laatste antroposofische fase. Deze fase duurt tot aan je dood. Laten we kijken wat de 10 antroposofische fasen precies inhouden.

0-7 jaar: de fase van de goedheid

In deze eerste fase wordt het lichaam in de baarmoeder gevormd. De organen worden aangelegd en het hartje begint met kloppen. De foetus bereidt zich voor op leven buiten de baarmoeder en wordt pas geboren wanneer hij of zij daar klaar voor is. De geboorte is voor zowel het kind als de ouders een aangrijpende gebeurtenis. Goedheid in de vorm van warmte en geborgenheid is in deze eerste fase dan ook erg belangrijk. Vanaf de geboorte maakt het kind een grote ontwikkeling door. Het gaat van wezentje in de baarmoeder naar baby, dreumes, peuter, kleuter en schoolkind. Waar mogelijk passen de ouders zich aan de ontwikkeling van het mens in wording. Het is in deze fase van belang dat ouder hun kinderen liefdevol ondersteunen in het ontwikkelingen van zelfstandigheid en authenticiteit.

7-14 jaar: de fase van de schoonheid

In deze fase leert het kind het Ik-gevoel te ontwikkelen. De individualiteit en het ego worden gevormd. Zelfexpressie is van groot belang in deze fase. Het ene kind zal zijn of haar plek in de wereld vorm leren geven door het volgen van toneellessen, het andere heeft sport nodig. Weer een ander zal boeken verslinden, of haar ziel in het zingen kunnen vinden. Expressie draagt bij aan het vormen van het Zelf en van het ego. Om jezelf te begrijpen, moet je je kunnen uiten. Als dat in harmonie kan bloeit de wereld op: je ervaart schoonheid.

14-21 jaar: de fase van de waarheid

De mens gaat in deze fase op zoek naar de eigen waarheid. “In welke wereld ben ik terecht gekomen, wat vindt mijn omgeving van de wereld, en wat vind ik er zelf van?” De jongvolwassene zal proefondervindelijk alles uitproberen. Het onderliggende doel is om zich (onbewust) de emotionele en mentale vermogens eigen te maken en uit te diepen. In deze fase zijn veel tegenstrijdigheden tegelijk aanwezig. Om die reden worden jongvolwassenen vaak niet begrepen door de buitenwereld. Ouders die begrip tonen en het proces ondersteunen versterken daarmee de onderlinge band met hun kind.

21-28 jaar: de fase van de verfijning

In deze fase wordt volwassenheid bereikt. De jongvolwassen mens neemt zijn of haar plek in in de wereld. Niet alleen als individu, maar ook in verbondenheid met anderen. In deze fase kies je voor de basishouding ten aanzien van de wereld om je heen. Het individuele pad wordt duidelijker, en je hebt je een eigen mening gevormd over sociaal-culturele thema’s en de persoonlijke levensinvulling.

28-35 jaar: de fase van het inzicht

In deze fase is er een ‘tweede geboorte’ in het individu. De eigen persoonlijkheid maakt zich nu echt los uit het geheel, en wordt helder en standvastig. Creativiteit ten opzichte van het leven hoort hierbij. Ik weet wie ik ben, wat ik kom doen, alleen misschien nog niet altijd hoe.

35-42 jaar: de fase van het ontvouwen

Nu wordt het doel van de mens in dit leven zichtbaar. Meestal breekt er een relatief rustigere periode aan waarin je weet hoe te reageren en te floreren in de wereld. Sommige mensen zullen hun persoonlijkheid willen ‘zuiveren’ en opnieuw willen beginnen.

Je sparkle houden na je 40e?

42-49 jaar: de fase van de uniciteit

De mens heeft een eigen levensweg gevormd, en het pad is helder. In deze fase leidt dat tot tevredenheid over de dagelijkse routine en rust daarin. Of juist het tegenovergestelde. In dat geval herzie je je eigen houding en je maakt een ommezwaai.

49-56 jaar: de fase van het overzicht

In positieve zin kan de mens in deze fase een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen tegenover de wereld om zich heen. Er kan een vorm van mentorschap ontstaan en van dienstbaarheid. Je geeft door wat je hebt geleerd. In negatieve zin kan het zijn dat de mens in de vorige fase vast is komen te zitten, en dan ontstaat er in feite stilstand in de ontwikkeling en het gedrag.

56-63 jaar: de fase van de intuïtie

In deze fase is er een ‘derde geboorte’ mogelijk. De spirituele beleving mag nu doorbreken naar buiten toe, zonder schaamtegevoel of verborgenheid. Er is een manifestatie van de mens als individu, de weg die aan deze fase vooraf is gegaan is helderder voor jezelf. In negatieve zin kan men zich afgescheiden gaan voelen van het gevoelsleven en kan er een angst ontstaan voor de dood.

Vanaf 63 jaar: de fase van de voorbereiding

In deze antroposofische fase, en tot de dood, bereidt de mens zich voor op het leven na dit leven. Dit kan zich grofweg op twee manieren uiten: óf je hebt de ervaringen uit dit leven als volle verantwoordelijkheid in jezelf opgenomen, en straalt liefde en wijsheid uit in deze laatste fase. Óf je verliest het gevoel voor dit leven. Er ontwikkelt zich verstarring, angst en een gevoel van zinloosheid en leegheid. Dan is deze fase niets anders dan het grote wachten…

Bron: www.holistik.nl

Voeg je opmerking toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *