Omdat wij het ook niet weten…

TalkRadio #DTV! Aangemoedigd door het boek Socrates op Sneakers van Elke Wiss, is TalkRadio #DTV! omdat wij het ook niet weten de nieuwe slogan van TalkRadio. Het feit erkennen dat het gebrek aan kennis geen gebrek aan wijsheid hoeft te zijn. Zolang je je eigen verwondering maar laat spreken.
De Monnik en de Filosoof. Een boek met gesprekken van Jean-François Revel en Matthieu Ricard over boeddhisme en het westerse denken. Waarbij zij elkaar helpen met het vragenstellen en het geven van antwoord.
Bij TalkRadio ambiëren we in een sfeer met openheid voor elkaar de waarheid aan de hand van ervaringen te bespreken. Het delen van ervaringen, beleving van waarheid waarheid en draagt bij aan begrip voor overtuiging.